Over de foto's

Het staat U vrij om gebruik te maken van de foto's op deze site.  Echter indien u ervoor kiest om foto's van de site te kopieeren wijs ik u erop dat deze ten alle tijden eigendom blijven van de maker van de foto's.

Publicatie mag uitsluitend met toestemming van de maker en met een duidelijk leesbare attributie naar deze site. Het is niet toegestaan om logo's etc. te verwijderen of toe te voegen. 

Ik wijs volledigheidshalve naar de site DuPho

AVG

Veel mensen zijn in de veronderstelling dat er geen foto's gemaakt mogen worden na de invoering van de AVG/GDPR regeling en dat deze niet meer gepubliceerd mogen wroden. Niets is minder waar. Dit blijft nog gewoon toegestaan. 

Foto's die privé blijven (bijvoorbeeld die je op je telefoon hebt staan, en je alleen maar deelt via WhatsApp of soortgelijks), zullen buiten de AVG vallen. 

Evenementen-fotografie is meestal geen probleem. Vaak kent de fotograaf de geportreteerde niet eens; de organisatie van een evenement kan echter niet zomaar alle foto's voor allerlei doeleinden gaan gebruiken, daar zij vaak wel over identificatie mogelijkheden beschikt. Voor meer informatie, verwijs ik door naar de site van Charlotte